Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy wiedzy o rachunkowości finansowej
  • Zakładanie działalności gospodarczej i zarządzanie nią
  • Zdefiniowenie problematyki aktywów i pasywów
  • Zarządzanie operacjami gospodarczymi
  • Ewidencja dowodów księgowych Księgi rachunkowe
  • Podstawowe operacje bilansowe
  • Podstawowe operacje wynikowe
  • Analiza finansowa
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Prowadzenie księgowości a kwestie etyczne
  • Obsługa rachunkowych programów komputerowych
 • Zagadanienia publicznoprawne
  • Ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków w Polsce
  • Podatek VAT
  • Podatki dochodowe – formy opodatkowania działalności gospodarczej
  • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
  • Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
  • Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ