Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Proces wymiany informacji a bariery komunikacyjne 
  • bariery osobiste
  • bariery organizacyjne
 • Cel i znaczenie komunikacji:
  • wypracowanie standardu komunikacji,
  • cele organizacji a cele osobiste,
  • wpływ sposobu komunikowania się na pracę współpracowników.
 • Odpowiedzialność w komunikacji:
  • zachowywanie dbałości komunikacyjnej,
  • odpowiednie zadawanie pytań,
  • informacja a interpretacja w komunikacji,
  • „Twoje myślenie to twoje słowa” – komunikaty pro-aktywne i reaktywne.
 • Techniki poprawy skuteczności komunikacyjnej w praktyce:
  • dopasowanie technik do celu komunikacji,
  • dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy,
  • komunikowanie swojego stanowiska i opinii,
  • komunikacja pośrednia i bezpośrednia
 • Komunikacja niewerbalna – wyraz postaw i emocji:
  • pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
  • spójność komunikatów,
  • odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych.
 •  Opracowanie dobrych praktyk komunikacyjnych- wypracowanie zasad skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ