Kurs grafiki komputerowej w pakiecie Adobe

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania graficznego przy pomocy pakietu Adobe, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zakres teoretyczny
  • Typologia rodzajów grafiki komputerowej.
  • Teoria barw.
  • Typologia formatów graficznych.
 • Grafika rastrowa
  • Zarządzanie obiektami.
  • Tworzenie zaznaczeń.
  • Praca na warstwach.
  • Retuszowanie.
  • Zarządzanie podstawowymi obiektami graficznymi i tekstem.
 • Grafika wektorowa
  • Importowanie i eksportowanie grafiki
  • Zarządzanie obiektami wektorowymi
  • Operowanie obiektami
  • Edycja tekstów a grafika wektorowa
  • Kontrola dokumentów
 • Publikacja grafiki w Internecie
  • Model barw i rozdzielczość a wyświetlanie grafiki na ekranie
  • Publikacja obrazów w Internecie
  • Cięcie i dzielenie obiektów
  • Optymalizacja.
 • Wydruk grafiki
  • Problematyka profili barw i rozdzielczości obrazu.
  • Podstawowe ustawienia drukowania.
  • Ustawienia położenia, rozmiaru i skalowania obrazka na stronie.
  • Przygotowanie grafiki do druku: eksportowanie obrazu do formatu PDF.
 • Przetwarzanie wsadowe
  • Automatyczna konwersja rozmiaru wielu obrazów.
  • Automatyczna konwersja rozmiaru i zmian nazw wielu obrazów oraz ustawienia stopnia kompresji.
  • Automatyczne obracanie wielu obrazów.
  • Automatyczna zmiana wielu kolorowych obrazów do trybu odcieni szarości.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ