Kurs efektywnych technik sprzedaży i perswazji w telemarketingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu telemarketingu, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Otwieranie rozmowy
  • efektywne przywitanie klienta
  • prezentacja przedsiębiorstwa oraz swojej osoby
  • przekonywanie klienta, przełamywanie oporów
  • budowanie zainteresowania rozmówcy
 • Charakterystyka idealnego telemarketera
 • Efektywna komunikacja
  • praca nad modulacją tonu głosu
  • efektywne używanie odpowiedniego słownictwa
  • sposoby zadawania odpowiednich pytań i aktywnego słuchania
  • metodyka trafnej argumentacji
  • zbieranie informacji o potrzebach i oczekiwań klientów i ich analizowanie
 • Komunikacja z trudnymi klientami
 • Metodyka kończenia rozmowy handlowej 
  • ustalanie ceny, targowanie się
  • rozpoznanie gotowości klienta do zakupu
  • wywieranie wpływu na klienta w sytuacji zakupowej

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ